Upadłość konsumencka Katowice, Śląsk > Upadłość > Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – kto może, a kto nie może z niej skorzystać?

Dzięki upadłości konsumenckiej można przeprowadzić oddłużenie, czyli pozbyć się swoich długów. Procedura ta pozwala na łatwiejszą spłatę zobowiązań i rozpoczęcie nowego życia bez ciążących zobowiązań. Aby jednak ogłosić upadłość konsumencką na Śląsku, trzeba spełnić określone wymogi. Kiedy można skorzystać z tej procedury? W jakich sytuacjach ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest możliwe?

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Żeby ogłosić upadłość konsumencką, trzeba posiadać tzw. zdolność upadłościową. Zdolność ta oznacza spełnienie przesłanek do ogłoszenia upadłości, czyli bez niej przeprowadzenie postępowania upadłościowego nie będzie możliwe. Komu przysługuje zdolność upadłościową?

Obecnie obowiązujące prawo upadłościowe jest efektem nowelizacji, która miała miejsce w 2019 roku. Wtedy to uchwalono Ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 roku wprowadzającą zmianę ustawy o prawie upadłościowym oraz niektórych innych ustaw. Jej zapisy zaczęły obowiązywać w większości od 24 marca 2020 roku.

Nowa ustawa wprowadziła inne przesłanki dotyczące upadłości konsumenckiej, znacznie liberalizując dotychczas obowiązujące przepisy. Kto może ogłosić upadłość konsumencką w myśl najnowszego prawa?

Aktualnie do ogłoszenia upadłości należy spełnić trzy główne warunki:

1. Status osoby fizycznej
Najważniejszym warunkiem, jaki należy spełnić, by ogłosić swoją upadłość konsumencką w 2024 roku, jest posiadanie statusu konsumenta. To status oznaczający osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Niewypłacalność
Drugim koniecznym warunkiem do ogłoszenia upadłości konsumenckiej będzie pozostawanie w stanie niewypłacalności. Odnosi się on do utraty możliwości terminowego regulowania długów. Przyjmuje się, że sytuacja ta musi być trwała i powinna ona przekraczać okres 3 miesięcy.

Nowelizacja przepisów uchyliła jednocześnie zapis, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest możliwe, gdy do powstania niewypłacalności doszło na skutek rażącego niedbalstwa czy działania umyślnego dłużnika. Obecnie sąd nie bierze pod uwagę tego, czy do niewypłacalności doszło w ten sposób, jednak takie okoliczności powstania zobowiązania wpływają na wydłużenie czasu planu spłaty.

3. Złożenie wniosku o upadłość do sądu
Warunkiem koniecznym, by ogłosić upadłość konsumencką, będzie również złożenie do sądu wniosku o upadłość. Wniosek ten można przygotować samodzielnie na bazie wzorów dostępnych w internecie. Można też skorzystać z pomocy kancelarii prawnej.

Konieczne jest dokładne wypełnienie wniosku, ponieważ zatajenie informacji i niepodanie ich w dokumencie może spowodować brak możliwości ogłoszenia upadłości. Dotyczy to między innymi zatajenia danych o posiadanym majątku przez dłużnika.

Do wniosku należy również dołączyć potwierdzenie opłaty sądowej, która w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej wynosi 30 złotych.

Kto nie może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają więc na ogłoszenie upadłości wielu osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji. Warto jednak pamiętać, że przeprowadzenie tej procedury nie zawsze będzie możliwe. Kto nie może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

1. Osoba, która jest przedsiębiorcą
Przede wszystkim upadłość konsumencka nie będzie możliwa do ogłoszenia w przypadku osób, które prowadzą swoją działalność. Wobec tego osoby, które nadal mają firmę, nie mogą ogłosić upadłości.

Dotyczy to także tych osób, które działają w tzw. szarej strefie, czyli nie zarejestrowały swojej działalności.

2. Osoba, która ma zawieszoną działalność
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie będzie możliwe również w przypadku tych osób, które prowadziły działalność, ale ją zawiesiły.

Zawieszenie działalności nie oznacza trwałego zamknięcia firmy, więc przesłanki do ogłoszenia upadłości także nie są spełnione. Trzeba zatem firmę całkowicie zamknąć.

3. Wspólnik w spółce
W podobnej sytuacji znajdują się osoby, które są wspólnikami w spółkach. Dotyczy to osób w osobowych spółkach handlowych, które są komandytariuszami oraz akcjonariuszami i odpowiadają za długi spółki.

4. Rolnik prowadzący inną działalność
Upadłość konsumencka nie dotyczy też rolników, którzy prowadzą nie tylko działalność rolną, lecz również inną działalność gospodarczą. Wówczas muszą oni skorzystać z postępowania upadłościowego przewidzianego dla firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *