Upadłość konsumencka Katowice, Śląsk > Upadłość > Upadłość konsumencka 2024 – kiedy i jak można ją ogłosić?

Procedura upadłości konsumenckiej jest coraz częściej stosowana po to, by uwolnić się od ciążących zadłużeń. Na czym dokładnie polega upadłość konsumencka? Kto może ją ogłosić? Jak przebiega proces upadłościowy?

Upadłość konsumencka – co to jest?

Termin upadłości konsumenckiej, inaczej bankructwa konsumenckiego, dotyczy postępowania sądowego, którego celem jest oddłużenie konsumenta.

Konsumentem w kontekście prawa upadłościowego nazywa się osobę fizyczną, która nie ma własnej firmy – nie prowadzi działalności gospodarczej.

Dzięki upadłości konsumenckiej dłużnik może pozbyć się długów łatwiej, ponieważ jego majątek zarządzany jest przez syndyka masy upadłościowej, który odpowiada za porozumienie z wierzycielami i spłatę długów. W określonych sytuacjach niespłacone długi mogą być umorzone.

W przypadku większego majątku dłużnika i przy dużej liczbie wierzycieli stosowane jest postępowanie upadłościowe z ustanowieniem sędziego-komisarza.

Jak odbywa się upadłość konsumencka w 2024 roku?

Upadłość konsumencka 2024 prowadzona jest na podstawie zliberalizowanych przepisów Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r., która odnosi się do zmiany ustawy Prawo upadłościowe oraz innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1802).

Zmienione przepisy umożliwiają ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie tylko tym osobom, których trudna sytuacja finansowa stała się efektem niezawinionych czynników, na przykład choroby, redukcji stanowisk w pracy. Również z postępowania mogą skorzystać te osoby, które doprowadziły do zadłużenia na skutek swojego niedbalstwa lub działania umyślnego.

Upadłość konsumencka – kto może ją ogłosić?

Do ogłoszenia upadłości konieczne jest spełnienie określonych warunków. Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

1. Osoba fizyczna
Przede wszystkim upadłość konsumencką może ogłosić wyłącznie osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, czyli inaczej jest ona konsumentem.

Gdy osoba fizyczna prowadzi działalność, musi ona najpierw ją zamknąć. Nie musi jednak czekać ze złożeniem wniosku o upadłość, jak miało to miejsce kiedyś.

2. Stan niewypłacalności
Aby ogłosić upadłość, konieczne jest przebywanie w stanie niewypłacalności. Oznacza to brak możliwości spłacania wymagalnych zobowiązań. Przyjmuje się, że niewypłacalność powinna trwać minimum 3 miesiące.

Do stanu niewypłacalności mogą doprowadzić:
– Zbyt niskie dochody, które nie pozwalają na spłatę zobowiązań,
– Zwolnienie z pracy, na przykład na skutek redukcji stanowisk,
– Zachorowanie lub wypadek, które uniemożliwiają podjęcie pracy,
– Trudna sytuacja rodzinna lub osobista.

Jednocześnie dłużnik, który chce rozpocząć postępowanie upadłościowe, nie musi posiadać majątku.

Jak przygotować wniosek o upadłość konsumencką?

Żeby doszło do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, dłużnik musi przejść odpowiedni proces upadłościowy. Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Pierwszym krokiem jest przekazanie do sądu wniosku o upadłość konsumencką. Można przygotować go we własnym zakresie na podstawie dostępnych w internecie szablonów albo skorzystać z usług kancelarii prawnej, która ma doświadczenie w prawie upadłościowym.

Do wniosku należy także dołączyć odpowiednie załączniki, które dotyczą sytuacji dłużnika. Mogą być to między innymi:
– Wypowiedzenie umowy o pracę,
– Dokumenty komornicze i sądowe,
– Akt zgonu osoby bliskiej,
– Dokumenty stwierdzające stan zdrowia.

Do wniosku należy również dołączyć potwierdzenie opłaty sądowej w wysokości 30 złotych. Można wnieść ją w kasie sądu albo przelewem.

Wniosek składa się w sądzie upadłościowym. Jest to komórka w wydziale gospodarczym w sądzie rejonowym.

Jakie konsekwencje ma upadłość konsumencka?

Dzięki upadłości konsumenckiej można pozbyć się długów. To skuteczny proces oddłużania, który pozwala na spłatę ciążących długów, a przy tym umożliwia umorzenie toczących się postępowań komorniczych.

W toku postępowania upadłościowego dochodzi do ustalenia planu spłaty wierzycieli. Przewidziany jest on na okres do 36 miesięcy. Jeżeli jednak sąd uzna, że dłużnik doprowadził do niewypłacalności na skutek niedbalstwa czy działania umyślnego, maksymalny czas spłaty może wynieść nawet do 7 lat.

Na skutek upadłości konsumenckiej dokonuje się podziału masy upadłościowej i ustala się również wysokość i terminy spłaty długów przez dłużnika. Gdy dłużnik będzie rzetelnie spłacał zobowiązania zgodnie z planem spłat, wtedy jego pozostałe należności są umarzane, co powoduje oddłużenie.

Jedynie wtedy, gdy dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji i nie może samodzielnie spłacać zobowiązań, jego długi w całości mogą zostać umorzone.

W przypadku, gdy konieczne będzie zlicytowanie nieruchomości mieszkalnej należącej do dłużnika, wtedy z pozyskanej kwoty może on otrzymać wypłatę pozwalającą na wynajęcie lokalu mieszkalnego na okres 12-24 miesięcy. Nie zostaje zatem bez dachu nad głową.

Podsumowanie

Upadłość konsumencka daje szansę na spokojne życie bez długów. Dzięki niej można pozbyć się trudnych lub nawet niemożliwych w spłacie zobowiązań.

Aby ogłosić upadłość jeszcze łatwiej, warto skontaktować się z kancelarią prawną zajmującą się prowadzeniem postępowań upadłościowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *