Upadłość konsumencka dostępna jest dla każdej osoby bez względu na status materialny, gdyż koszt złożenia wniosku wynosi jedynie 30 zł. O niewypłacalności decyduje sąd, jednak do podjęcia decyzji wymagana jest trudna sytuacja dłużnika oraz brak możliwości spłaty długów, które często stanowią efekt sytuacji losowych. Mowa przede wszystkim o utracie pracy, ciężkiej chorobie albo wypadkach samochodowych.  Sąd nie pozwoli na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli dłużnik celowo zaciągał kredyty i jednocześnie doskonale wiedział, że nie jest w stanie ich pokryć. Katastrofa finansowa spowodowana niedbalstwem również spotka się z negatywną odpowiedzią ze strony sądu. Niewypłacalność ma miejsce w sytuacji, gdy dłużnik nie ma możliwości pokrywania swoich zobowiązań, a terminy spłaty przekroczyły przynajmniej 3 miesiące.

Upadłość konsumencka wymaga przygotowania i wypełnienia specjalnego wniosku, który przekłada się na odniesienie sukcesu w dalszym postępowaniu sądowym. Trzeba w nim podać składniki majątku, sumę środków pieniężnych zgromadzonych na kontach oraz dokładnie przedstawić zobowiązania w stosunku do banków, podmiotów oraz wierzycieli. W dalszej kolejności potrzeba uzasadnić wniosek, czyli wyjaśnić skąd wzięły się problemy finansowe. Warto dołączyć dokumenty potwierdzające chorobę bądź niezdolność do pracy, dobrym posunięciem jest wyznaczenie świadków. Wszystkie wymienione elementy wpływają na zwiększenie wiarygodności dłużnika i podwyższają szansę na uzyskanie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie upadłości konsumenckiej.

Wiele osób nie decyduje się na zgłoszenie niewypłacalności, gdyż obawia się wylądowania na ulicy. Prawdziwa sytuacja diametralnie różni się od takich wyobrażeń. Sąd dokona wszelkich starań, żeby dłużnik mógł cały czas normalnie żyć i funkcjonować w społeczeństwie. Posiadacze mieszkań i domów często muszą się z nimi pożegnać, jednak w przypadku, kiedy uda im się udowodnić przed sądem, że bez sprzedaży uda się spłacić długi, można uniknąć takiej sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *