Upadłość konsumencka dla wielu osób to jedyna szansa na wyjście z długów. W trakcie takiego postępowania sporządza się listę wierzytelności a następnie planuje się podział majątku osoby składającej wniosek o upadłość oraz układa się wstępny harmonogramy spłaty wierzycieli. PO realizacji tej spłaty sąd zatwierdza wniosek i umarza zobowiązania upadłego, jednak czy wszystkie?

Otóż są pewne wyjątki w wyniku, których sąd nie może umorzyć wszystkich długów. Należą do nich:

Często wiele osób zastanawia się co w sytuacji, gdy zgłaszając wniosek o upadłość konsumencką jednocześnie toczy się wobec nich postępowanie karne, karnoskarbowe lub posiadają już na swoim koncie uprawomocniony wyrok karny? Według polskiego prawa żadna z tych sytuacji nie stanowi podstawy to oddalenia wniosku o upadłość konsumencką. Co nie znaczy, że sąd nie weźmie tego pod uwagę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *