Upadłość konsumencka Katowice, Śląsk > Upadłość > Upadłość konsumencka, a wyrok karny?

Dzięki upadłości konsumenckiej można łatwiej pozbyć się długów, dlatego obecnie na taką formę oddłużania decyduje się coraz więcej osób. Czy jednak ogłoszenie upadłości będzie możliwe wtedy, gdy wcześniej doszło do ogłoszenia wyroku karnego względem dłużnika?

Czy wyrok karny przekreśla szanse na upadłość konsumencką?

Osoby, które zamierzają ogłosić upadłość konsumencką, muszą spełnić określone wymogi. Przede wszystkim muszą mieć status konsumenta, czyli osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Również muszą pozostawać w stanie niewypłacalności przez co najmniej 3 miesiące.

Czy osoba karana może ogłosić upadłość konsumencka w Katowicach? Zasadniczo prowadzenie postępowania karnego albo postępowania karnoskarbowego w stosunku do dłużnika oraz ogłoszenie skazującego wyroku nie przekreśla szans na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przepisy upadłościowe nie zabraniają bowiem ogłoszenia jej w takich sytuacjach. Warto jednak wskazać, że zasądzony wcześniej wyrok może wpływać na wynik postępowania upadłościowego.

W kwestii upadłość konsumencka a wyrok karny ważne jest przede wszystkim to, jakiego czynu karalnego dopuścił się dłużnik. Sąd, który zajmuje się upadłością konsumencką, będzie dokładnie badał sprawę dłużnika, również pod kątem jego winy za powstanie długu.

Po nowelizacji prawa upadłościowego, która weszła w życie w 2020 roku, sąd nie sprawdza już tego, czy do powstania niewypłacalności albo jej powiększenia doszło na skutek rażącego niedbalstwa czy też umyślnego i zawinionego działania przez dłużnika. Zatem ogłoszenie upadłości możliwe jest również wtedy. Z drugiej strony takie okoliczności wpływają jednak na wynik postępowania upadłościowego, w tym na czas planu spłaty zobowiązań przez dłużnika.

Wobec tego wtedy, gdy dłużnik został skazany w postępowaniu karnym i ma prawomocny wyrok, który skazuje go na karę, wtedy może mieć to wpływ na przebieg postępowania upadłościowego oraz na jego wynik.

Kiedy ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być problemem?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej posiada wiele zalet, ale będzie wymagało przede wszystkim spełnienia podstawowych wymogów oraz poddania się procedurze prowadzonej pod okiem syndyka albo sędziego-komisarza.

Aby jednak doszło do oddłużenia, należy spełnić określone warunki. Może bowiem zdarzyć się, że plan spłaty będzie dłuższy niż standardowy, a także nie wszystkie długi będzie można zlikwidować.

1. Wydłużenie planu spłaty
Przepisy prawa upadłościowego wskazują, że jeżeli dłużnik przyczynił się do powstania zadłużenia, na przykład przez działania umyślne lub niedbalstwo, wtedy jego plan spłaty może być wydłużony.

W standardowej procedurze to 36 miesięcy, natomiast w przypadku dłużników, którzy doprowadzili umyślnie do swojego zadłużenia, czas ten wydłuża się do 7 lat. Dotyczy to zatem również sytuacji jak upadłość konsumencka a wyrok karny, który może być konsekwencją doprowadzenia do niewypłacalności na skutek umyślnych działań.

2. Długi, które nie ulegają umorzeniu
Sąd może nie umorzyć również wszystkich długów, do których doprowadził dłużnik. Dotyczy to przede wszystkim:
– Zobowiązań mających charakter alimentacyjny, czyli alimentów, które nie zostały spłacone przez osobę zadłużoną.
– Zobowiązań o charakterze rentowym, które wypłacane są na skutek odszkodowania za spowodowanie choroby, kalectwa, śmierci czy niezdolności do pracy.
– Zobowiązań wynikających ze zobowiązania do naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia osobie poszkodowanej ze względu na doznane krzywdy.
– Zobowiązań, które są wynikiem zasądzenia przez sąd kary grzywny.
– Zobowiązań, które nie zostały przez dłużnika ujawnione, gdy wierzyciel nie był uczestnikiem postępowania.
– Zobowiązań, które dotyczą zapłaty świadczeń i nawiązek pieniężnych w charakterze środków karnych lub dotyczących poddania sprawcy próbie.
– Zobowiązań do naprawienia szkody związanej z popełnionym przestępstwem albo wykroczeniem po skazaniu prawomocnym orzeczeniem sądowym.

W razie problemów z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej warto skonsultować się z kancelarią prawną specjalizującą się w takich sprawach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *