Długi wpływają na życie każdego człowieka. Uniemożliwiają cieszenie się każdym dniem i jednocześnie wywołują bezustanny stres. Z tego względu warto zdecydować się na oddłużenie osoby prywatnej, które odbywa się, dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. W tej sposób otrzymujemy jeszcze jedną szansę na rozpoczęcie życia i kariery zawodowej od początku. Nie trzeba wtedy martwić się zbyt dużą ilością obciążeń finansowych, ale warto wyciągnąć z nich wnioski i nie popełniać tych samych błędów po raz kolejny.

Jedną z podstawowych zalet upadłości konsumenckiej jest jakże ważne oddłużenie. Dzięki kilku krokom wyjście z zadłużenia jest możliwe, a nawet przebiega szybko i sprawnie. Umorzenie zobowiązań, które nie zostały wcześniej zaciągnięte, musi zostać poparte orzeczeniem sądu. W dalszej kolejności ma miejsce wykonanie likwidacji majątku osoby zadłużonej. Kolejnym krokiem do wyjścia na prostą jest rozpoczęcie Planu Spłaty Wierzycieli. Chodzi o opracowanie planu, który polega na regularnym spłacaniu zobowiązania, które zostało wcześniej rozłożone na mniejsze części. Maksymalny czas przeznaczony na spłatę wynosi 3 lata. Taki okres czasu powinien być wystarczający na uiszczenie wszystkich zobowiązań, które namnożyły się przez kilka lat życia i utrudniały normalne funkcjonowanie. Warto zaznaczyć, że wysokość rat dopasowuje się do aktualnej sytuacji finansowej osoby ogłaszającej upadłość. Wpłaty wykonuje się dobrowolnie na konto wierzycieli.

Dzięki upadłości konsumenckiej postępowanie egzekucyjne zostaje przerwane – to jedna z największych zalet, która oznacza brak konsekwencji dla osoby zmagającej się z długami. Co można przez to zrozumieć? Postępowanie sądowe zostaje zawieszone, a komornik zaprzestaje pościgu w celu uzyskania niespłaconych zobowiązań. Egzekucje komornicze przestają dłużej obowiązywać, a postępowania skierowane przez sąd są zawieszone. Spraw nie zamyka się, gdyż dalsze postępowanie dłużnika pozwala na pozytywne zakończenie sprawy albo w przypadku braku wywiązywania się z postanowień – powrót do rozpraw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *