Upadłość konsumencka Katowice, Śląsk > Upadłość > Zalety upadłości konsumenckiej – co daje jej ogłoszenie?

Upadłość konsumencka pozwala na rozpoczęcie życia bez długów. Czym dokładnie jest ta procedura? Jakie są najważniejsze zalety ogłoszenia upadłości jako konsument?

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka, która potocznie określana jest jako bankructwo, przeznaczona jest dla osób fizycznych, które nie mają własnej firmy, czyli dla konsumentów.

Co daje upadłość konsumencka w 2024? Przede wszystkim pozwala ona na oddłużenie, czyli pozbycie się ciążących długów, które nie zostały spłacone w terminie. Procedura ta ułatwia spłacenie zobowiązań, a w określonych sytuacjach pozwala również na ich umorzenie.

Aby ogłosić upadłość konsumencką, konieczne jest bycie osobą fizyczną, która jest niewypłacalna przez co najmniej 3 miesiące, a także złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości.

W toku postępowania upadłościowego sąd powołuje syndyka, który przygotowuje plan spłaty i zarządza majątkiem dłużnika tak, by spłacić jego zobowiązania. Plan spłat rozkładany jest na 36 miesięcy, natomiast wtedy, gdy niewypłacalność dłużnika była efektem jego rażącego niedbalstwa lub umyślnych działań, maksymalnie na 7 lat.

Upadłość konsumencka w Katowicach i na Śląsku. Jeśli czujesz się przytłoczony, zastanawiając się, jakie masz opcje i jak wyjść z długów, delete.com.pl służy pomocą. Nasz zespół ekspertów przeprowadzi Cię przez proces upadłości i pomoże podjąć najlepszą decyzję na przyszłość.

Najważniejsze zalety upadłości konsumenckiej

Sprawdź główne zalety upadłości konsumenckiej – dlaczego warto z niej skorzystać?

Niski koszt upadłości

Aby rozpocząć proces upadłości konsumenckiej, należy złożyć wniosek do sądu wraz z opłatą sądową wynoszącą jedynie 30 złotych.

Następnie tymczasowo wszystkie pojawiające się w toku postępowania koszty są opłacane ze środków Skarbu Państwa. Są one potem pobierane z majątku dłużnika. Osoby, które nie mają własnego majątku, mogą też wnioskować o umorzenie kosztów.

Zawieszenie obecnych postępowań

Na skutek ogłoszenia upadłości wobec konsumenta dochodzi do zawieszenia aktualnie toczących się przeciwko niemu postępowań egzekucyjnych oraz sądowych.

Gdy postępowanie upadłościowe zostanie zakończone, postępowania egzekucyjne oraz sądowe są umarzane.

Jedno postępowanie egzekucyjne zamiast wielu

Postępowanie egzekucyjne, za którego prowadzenie odpowiedzialny jest komornik sądowy, ma na celu odzyskanie należności od dłużnika. Może toczyć się wobec niego wiele postępowań prowadzonych przez różnych komorników.

W postępowaniu upadłościowym toczy się tylko jedno postępowanie prowadzone przez syndyka, podczas którego ma miejsce zaspokojenie roszczeń wielu wierzycieli.

Należy też zaznaczyć, że jeżeli w toku upadłości konsumenckiej pojawią się niezaspokojone zobowiązania, wtedy nie mogą być one dochodzone ponownie.

Brak konieczności posiadania majątku

Aby rozpocząć proces upadłości konsumenckiej, nie trzeba posiadać majątku.

Wobec tego procedura możliwa jest również wtedy, gdy ma miejsce ubóstwo masy upadłościowej, czyli inaczej dłużnik nie posiada żadnego majątku lub nawet nie otrzymuje wynagrodzenia i innych świadczeń.

Możliwość umorzenia zadłużenia

Nie zawsze dłużnik ma szansę spłacenia swojego zobowiązania, co uniemożliwia mu stan zdrowia lub sytuacja rodzinna. Wówczas upadłość konsumencka może być bardzo pomocnym rozwiązaniem.

W sytuacji, gdy dłużnik znajduje się w sytuacji, gdy jest trwale niezdolny do dokonywania spłat, sąd może orzec umorzenie jego zobowiązań. W efekcie nie musi on spłacać długów.

Zatrzymanie naliczania odsetek

Dłużnicy muszą liczyć się ze stałym powiększaniem swojego długu, jeżeli nie spłacą go w terminie. Wynika to z naliczania odsetek za przekroczenie terminu spłaty.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powoduje zatrzymanie naliczania odsetek, jakie wynikają z powstałych zadłużeń. Dzięki temu zobowiązania dłużnika nie ulegają dalszemu powiększaniu.

Wykreślenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych jest bazą danych zawierającą informacje o podmiotach niespłacających zobowiązań. Jest ona prowadzona przez KRS – Krajowy Rejestr Sądowy.

Gdy dojdzie do oddłużenia na skutek umorzenia niespłaconych zobowiązań, na przykład na skutek sytuacji osobistej lub po spłacie zobowiązań według planu spłaty, wykreśla się dłużnika z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Dodatkowo na skutek umorzenia zobowiązań może dojść do wykreślenia danych z innych rejestrów dłużników, na przykład KRD – Krajowego Rejestru Długów.

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

Dłużnik, który narażony jest na licytację swojego mieszkania lub domu, może stracić dach nad głową. Zdecydowanie się na postępowanie upadłościowe eliminuje takie ryzyko.

W przypadku, gdy konieczna będzie licytacja nieruchomości mieszkalnej osoby zadłużonej, przepisy prawa upadłościowego zapewniają jej zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Oznacza to, że upadły może złożyć wniosek o wydzielenie kwoty ze sprzedaży nieruchomości, która będzie przeznaczona na pokrycie kosztów wynajmu lokalu mieszkalnego na czas 12-24 miesięcy w tej samej albo pobliskiej miejscowości.

Odzyskanie równowagi psychicznej

Zadłużenie może być dużym obciążeniem psychicznym, a wszczęcie postępowania upadłościowego okazać się być sposobem, by odzyskać wewnętrzny spokój.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest zatem rozwiązaniem, które pozwala na pozbycie się zobowiązań w bezpieczny sposób i daje szansę na życie bez długów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *